Kim jesteśmy

Jesteśmy brokerem pracującym w obszarze gospodarki odpadami. Reprezentujemy interesy związane z organizowaniem przetwarzania odpadów, poprzez działania mające doprowadzić do zawarcia najkorzystniejszej współpracy cenowej i jakościowej pomiędzy wytwórcą odpadu, a wykonawcami usług wywozu odpadów tj. operatorami posiadającymi stosowne uprawnienia w zakresie: zbierania, transportu i przetwarzania odpadów.

Naszym podstawowym działaniem jest zarządzanie kompleksową gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, w taki sposób, aby skutecznie obniżyć koszty związane z unieszkodliwieniem i/lub odzyskiem odpadów oraz zwiększyć zysk z tytułu sprzedaży surowców.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w koordynowaniu usług gospodarki odpadami w branżach takich jak: samochodowa, chemiczna, spożywcza, budowlana, komunalna, opakowaniowa oraz w sieciach handlowych i centrach dystrybucji, śmiało możemy stwierdzić, iż potrafimy wesprzeć każdego wytwórcę odpadów, obniżając koszty gospodarki odpadami od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent.

Poza specjalizacją w optymalizacji budżetów gospodarki odpadami, przygotowujemy w imieniu naszych Klientów bieżącą dokumentację KPO i KEO wraz z rocznym sprawozdaniem, a także deklaracje komunalne, jak również rozliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zapraszamy do profesjonalnego Biura Obsługi Klienta BIN BROKERS. Przyjmuje bieżące zlecenia wytwórców i posiadaczy odpadów z całej Polski, koordynujemy logistykę odbioru odpadów z miejsc wytwarzania w całej Polsce oraz współpracujemy ze sprawdzonymi operatorami posiadającymi stosowne uprawnienia w zakresie: zbierania, transportu i przetwarzania odpadów.