Gospodarka odpadami

piramida
Głównym celem działania BIN BROKERS jest optymalizacja budżetów gospodarki odpadami.
W wyniku doskonałej znajomości rynku gospodarki odpadami w Polsce potrafimy w profesjonalny sposób zadbać o interesy Klienta minimalizując koszty oraz maksymalizując przychody w budżecie gospodarki odpadami.

Do naszych standardowych działań współpracy z Klientem zaliczamy:

 • Realizacje bieżących zleceń posiadaczy odpadów w całej Polsce.
 • Merytoryczne wsparcie dotyczące prawidłowego postępowania o odpadach i pełna opieka w tym zakresie.
 • Zabezpieczenie logistyki odbioru odpadów z miejsc wytwarzania w całej Polsce.
 • Koordynacje obiegu dokumentów w gospodarce odpadami oraz cykliczne raportowanie o przebiegu procesów.
 • Dzierżawa pojemników i kontenerów.
 • Mycie i dezynfekcja pojemników/ kontenerów/prasokontenerów.
 • Czyszczenie i konserwacja separatorów ropopochodnych i tłuszczowych.
 • Dezynfekcja i deratyzacja.

binbrokers01

 • Badanie morfologii odpadów w celu identyfikacji strumieni wytwarzanych odpadów oraz racjonalizacja sortowania „u źródła”.
 • Prowadzenie projektów oszczędnościowych.
 • Zlecanie wywozu odpadów sprawdzonym operatorom, posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie: zbierania, transportu i przetwarzania odpadów.
 • Tworzenie i korygowanie harmonogramów zleceń cyklicznych.
 • Wdrażanie technologii, usprawniającej operacje w obszarze gospodarki odpadami.
 • Dobieranie i umożliwianie testowania urządzeń do zagęszczania odpadów.
 • Identyfikowanie źródła powstawania emisji.

 

Odpady znajdujące się w obszarze działań BIN BROKERS

odpady_gotowe